Navigácia

Blokové vyučovanie

Témy blokových vyučovaní v školskom roku 2016/2017, ktoré sme v škole zrealizovali:

SEPTEMBER

Denný režim žiaka

Zdravá výživa

Ochrana človeka a prírody

OKTÓBER

Separovanie odpadu

Zubná prevencia

NOVEMBER

Európsky týždeň boja proti drogám

Návšteva filmového predstavenia v Lučenci

Pracujeme s interaktívnou tabuľou - MŠ Ružiná

Cesta mlieka

DECEMBER

Sv. Mikuláš

Sv. Lucia

Vianoce

Vianočná scénka, Betlehemci

JANUÁR

Otvorená hodina pre MŠ Ružiná

Zber papiera a plastov - medzitriedna súťaž

FEBRUÁR

Človeče, nehnevaj sa! - súťaž

Karneval

MAREC

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Otvorená hodina pre MŠ Ružiná - Rozprávkovo

Marec - mesiac knihy

Svetový deň vody

Školská exkurzia - Banská Bystrica, Zvolen

Školská exkurzia - Košice

APRÍL

Deň Zeme

Deň narcisov - verejná zbierka

Prvá pomoc

Zubná prevencia - návšteva zubného lekára

MÁJ

Ochrana človeka a prírody

Zber papiera a plastov - medzitriedna súťaž

JÚN

Deň detí - športové predpoludnie

Škola v prírode

Výlet Bojnice

Výlet Donovaly - Habakuky

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Ružiná
    Školská 116, 985 52 Ružiná
  • 047/4396459

Fotogaléria