Navigácia

 • Návšteva Lučenca

  Vo štvrtok, 16. novembra, sme s našimi žiakmi navštívili mesto Lučenec. Prvá cesta viedla do parku, kde sa žiaci dosýtosti vyhrali a vyšantili na preliezkach a poobdivovali sme zvieratká v minizoo. Z parku sme išli do miestneho obchodného centra. Vošli sme aj do detského sveta, hračkárstva, kde si niektorí žiaci kúpili pre seba darček. Napokon sme išli do kina na rozprávku Esá z pralesa. Rozprávka sa nám všetkým páčila a po jej skončení sme z kina prešli na autobusovú zastávku, kde sme počkali na autobus, ktorý nás, unavených, priviezol naspäť domov.

 • Odvodené slová

  Aj hodiny slovenského jazyka môžu priniesť žiakom nevšedný zážitok. Téma vyučovacej hodiny: Odvodené slová. Žiaci majú vytvoriť odvodené slová od slova sypať. Trieda sa zrazu zmenila na kuchynský kútik. Žiaci postupovali podľa kuchárskeho receptu: SLIVKOVÝ KOLÁČ. Nasypali múku, prisypali cukor, dosypali štipku soli. Do kvásku vsypali cukor. Pri miesení cesta rozsypali múku, posypali cesto... Vypracovali si posýpku, ktorou zasypali koláč. Voňavá dobrota bola dezertom po obede. Na záver sme si zopakovali postup a všetky odvodené slová.

 • Halloweensky sprievod

  Žiaci našej školy sa zúčastnili halloweenskeho sprievodu, ktorý zrealizovali pani učiteľky z materskej školy. Po zotmení sme sa všetci stretli pred škôlkou, samozrejme, oblečení v strašidelných kostýmoch. Tu nám škôlkári zaspievali pekné piesne, hľadali sme poklady a prešli sme po obci s lampiónmi. Po sprievode sme vypustili lampióny šťastia, kedy sme si všetci niečo pekné zaželali. Na záver sa žiaci pohostili teplým čajom, nechýbali cukrovinky, ale tiež chutné ovocie. Základná škola ďakuje pedagógom materskej školy za príjemný večer a zorganizovanie tejto akcie.

 • Každý november si v našej škole pripomíname škodlivosť drog na naše telo. Tento školský rok sme sa viac hýbali ako rozprávali. Žiaci sa zapotili pri cvičení aerobicu, zasúťažili si v súťažných disciplínach a preniesť svoju myseľ do pozitívnej roviny sme sa snažili pri cvičení jogy. Hlavným cieľom tohto blokového vyučovania bolo ukázať žiakom možnosti ako tráviť voľný čas, akými spôsobmi sa dá navodiť dobrá nálada, odbúrať stres a aspoň na nejaký čas zabudnúť na problémy, ktoré trápia nielen dospelých, ale mnohokrát i tie najmenšie dušičky.

 • Poslednou témou projektu "Hovorme o jedle" bola téma "Jedz a hýb sa!". Žiaci dostali za úlohu pribaliť si k desiatovému chlebíku nejaký druh ovocia. Takmer všetci žiaci si úlohu splnili a na desiatu sa hostili jabĺčkami, banánmi alebo hroznom. Po vyučovaní sa presunuli na multifunčné ihrisko, kde si zašportovali pri jazde na bicykloch a kolobežkách. Bicyklovanie a jazda na kolobežkách vyčarila našim žiakom úsmev na tvári a okrem dobrej nálady si rozhýbali všetky časti svojho tela.

 • Naše pozvanie prijal pán Melicherčík, v sprievode manželky Milky. Náš hosť porozprával deťom, ako stratil zrak, kde sa po úraze učil opäť začleniť do života, aké boli začiatky, aký život vedie dnes. Ukázal deťom chôdzu s bielou palicou, hovoriace náramkové hodinky, audioknihu, pichtov písací stroj, Braillove písmo. Prečítal im text z časopisu pre nevidiacich. Ukázal im šablónu na určovanie mincí, rozprával o rôznych prístrojoch, ktoré pomáhajú nevidiacim v ich dennom živote. Odpovedal deťom na ich otázky, rozprával im o svojich záľubách. Stretnutie bolo pre nich veľkým zážitkom. Stretli hendikepovaného človeka, ktorý sa popasoval so svojim životom, začlenil sa do spoločnosti, vie sa postarať o svoju rodinu a je určite príkladom aj pre nás ostatných. Ďakujeme mu za stretnutie .

 • Súčasťou projektu "Hovorme o  jedle" je téma Mäso, hydina, ryby, vajcia. My sme sa rozhodli, že si z tejto témy vyberieme tému Ryby. Skontaktovali sme sa s pánom porybným našej priehrady a ten nás zavolal ku vode. Tu nás už čakal aj s ostatnými rybármi pripravenými poukazovať nám všetko, čo sa rýb a rybárčenia týka. Pán porybný nám porozprával aj ukázal, čo musí mať rybár pri chytaní rýb. Žiakom zodpovedal otázky aké ryby sa v našej priehrade nachádzajú, čo je s rybami, keď je zamrznutá priehrada, ako sa rybky prikrmujú a množstvo iných otázok, ktorými ho naši žiaci "zasypali". Ostatní ujovia ukázali žiakom potravu pre rybky, ktorú aj ovoniavali a žiaci hovorili, akú vôňu im to pripomína, trebárs ananás, pomaranč, niektoré dokonca voňali ako žuvačky. Podarilo sa nám vidieť aj živého kapra, ktorého ujovia rybári chytili. Žiaci odchádzali od priehrady natešení, že sa niečo nové dozvedeli a poďakovali ujom za zaujímavý výklad ohľadom rýb a rybárčenia. Pánovi porybnému ďakujeme za možnosť stretnúť sa s ním a za poskytnutie zaujímavých informácií.

 • V deň, kedy si pripomíname Svetový deň potravy, sa naši žiaci porozprávali s pani kuchárkou. Pani kuchárka najprv dozerala na to, ako žiaci jedia pripravené jedlo v jedálni a potom im povedala, kde skončí jedlo, ktoré nezjedia. Žiaci sa dozvedeli, že z odpadu z nedojedeného obeda sa "potešia" zvieratká prasiatka, ktorým sa odpad odnáša. Pani kuchárka žiakom hovorila aj o uskladnení potravín, aby sa neskazili a aby sa zbytočne nevyhadzovali potraviny. Z jedálne išli žiaci do obchodu, kde si všímali, ako sú potraviny usporiadané, čo musí byť v chladničke, čo v mrazničke, čo môže byť na pultoch. Pani predavačke kládli množstvo otázok, na ktoré ona trpezlivo a rada odpovedala. Ďakujeme pani kuchárke a pani predavačke, že si na naše otázky našli čas a poskytli nám informácie potrebné pre život.

 • V projekte "Hovorme o jedle", v ktorom je škola momentálne zapojená, je jednou z tém téma Dodržiavaj pitný režim. Žiaci mali možnosť vyskúšať si výrobu smoothie nápojov, ktoré obsahujú veľké množstvo vitamínov, keďže sú pripravené z ovocia a zeleniny. Žiakom nápoje veľmi chutili a sľúbili, že namiesto sladených nápojov, ktoré nám škodia, si radšej doma pripravia nápoj plný vitamínov z ovocia a chutnej zeleniny.

 • Naša škola sa zapojila do projektu pod názvom "Hovorme o jedle". V rámci tohto projektu žiaci pracujú na témach: Plytvanie potravinami, Odkiaľ jedlo pochádza, Dodržiavaj pitný režim, Mäso, hydina, ryby, vajcia, Jedz a hýb sa. Pri téme Odkiaľ jedlo pochádza žiaci vyrazili do ulíc a navštívili obyvateľov Ružinej, ktorí chovajú ovce, kozy, zajace a sliepky. Žiaci sa veľa pýtali, veľa informácií sa dozvedeli, dokonca si vyskúšali i dojenie kozy. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí nám umožnili navštíviť ich príbytky, porozprávali nám o zvieratkách a trpezlivo odpovedali na zvedavé otázky našich žiakov.

 • Separovanie a recyklácia sú pojmy, ktoré čoraz častejšie rezonujú medzi nami. Aj naši žiaci si každoročne pripomínajú, aké je dôležité nehádzať odpad do jedného koša, ale snažiť sa ho vytriediť. Žiaci sa dozvedeli, že z vyseparovaného odpadu sa dajú znovu vyrobiť nové veci, ktoré môžu použiť. A pritom sa ochráni aj naša príroda. Ale žiaci si to aj prakticky vyskúšali a sľúbili, že sa to pokúsia naučiť aj svojich rodičov a príbuzných. Treba dúfať, že sa im to podarí!

 • Deň čistých zúbkov a pekných úsmevov. Aj také môžu byť vyučovacie hodiny na našej škole. Spievali sme si pesničku o zuboch.Premietali prezentáciu, kde sme sa naučili z čoho sa skladá zub a aké zuby máme.Premietli sme si DVD: Veselé zúbky. Naučili sme sa techniku čistenia zubov.Vyhodnotili sme si súťaž: Pekný úsmev. Venovali sme sa zdravej výžive. Pochutili sme si na ovocí a mliečnych výrobkoch.

  Na záver sme si vyhodnotili dotazník a pozreli rozprávku: Prasiatko Pepina u zubára.

 • Boli sme v DIVADLE J.G.TAJOVSKÉHO VO ZVOLENE na divadelnom predstavení SMELÝ ZAJKO. Príbeh poučný aj pre nás. O čom to bolo? O tom, že každý z nás si môže splniť svoje sny. Potrebná je motivácia, pevná vôľa a vzdelanie.

  Prehliadli sme si námestie a navštívili: LESNÍCKE A DREVÁRSKE MÚZEUM. V oddelení drevených hračiek sme sa pohrali a plní zážitkov sme sa vrátili domov.

 • Každoročne v mesiaci september si pripomíname dôležitosť zdravého stravovania. Je to obdobie, kedy máme k dispozícii množstvo vitamínov, či už vo forme ovocia alebo čerstvej zeleninky. Žiaci na túto tému vytvárajú aj rôzne výstavky, výtvarne spracúvajú tematiku ovocia a zeleniny, realizujú zber dopestovanej zeleniny zo školského políčka a skleníka. Na tému "Zdravá strava" si žiaci prezreli prezentáciu, kde riešili zaujímavé úlohy a tiež rodičia mali možnosť vypočuť si, aká je pre naše deti dôležitá zdravá a vyvážená strava. September je prvý jesenný mesiac, mesiac častých chorôb a my tým chorobám môžeme zabrániť práve prijímaním dostatočného množstva vitamínov, ktoré sa nám, doslova, v tomto období núka.

 • Aj v tomto školskom roku majú žiaci možnosť navštevovať školský klub detí. Okrem prípravy na vyučovanie tu žiaci zažijú veľa zábavy, smiechu, trávia čas v kolektíve, upevňujú sa kamarátske vzťahy a predovšetkým trávia svoj čas zmysluplne. Prevádzka školského klubu je do 15:30 hod.

 • Žiaci našej školy absolvovali vo štvrtok OČaP na tému Dopravná výchova. V úvode vyučovania si zopakovali dopravné značky a pravidlá pre chodcov a cyklistov. Potom sme sa presunuli na ihrisko, kde si žiaci osvojené vedomosti vyskúšali aj prakticky na kolobežkách a bicykloch. Žiaci odchádzali dobre naladení aj vďaka tomu, že sa nikomu nestal úraz.

 • Opäť sa otvorila brána našej školy, do ktorej v tomto školskom roku vstúpilo 9 malých prváčikov. Škola privítala svojich obyvateľov: školákov, učiteľov, rodičov a priateľov školy. Všade vládla dobrá nálada. Zvedavé očká prváčikov si všetko poprezerali. Oboznámili sa s prostredím, zoznámili sa s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou. Všetkým želáme veľa úspechov v novom školskom roku. 

   

 • Škola volá!

  Riaditeľstvo základnej školy oznamuje, že slávnostné zahájenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 (pondelok) o 8:30 hod. v priestoroch budovy školy. Všetci pedagogickí pracovníci sa už tešia na svojich žiakov wink.

 • V posledný deň školského roka 2016/2017 pripravila naša škola pre žiakov a škôlkárov darček v podobe bábkového predstavenia. Zasmiali sme sa pri divadielku Kráľ drozdia brada. Úsmevy niektorým žiakom ostali aj naďalej, pri odovzdávaní vysvedčení. Niektorým úsmev z tváre zmizol, a to najmä našim štvrtákom, pre ktorých to bol posledný deň na našej škole. Štvrtáci si pripravili pekný príhovor a poďakovali každému pedagógovi za to, čo ich naučil a čo všetko im naša škola ponúkla. My im želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu a veríme, že na Základnú školu v Ružinej budú spomínať s láskou a úctou.

 • Hurá prázdniny!

  Všetkým našim žiakom prajeme pekné prázdniny s kopou zážitkov a dobrodružstiev. Zároveň, nezabúdajte ani na oddych, relaxáciu a leňošenie smiley.  My, pedagógovia, si navzájom želáme správne dobitie energie, aby sme sa v septembri stretli pripravení zahájiť nový školský rok.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ružiná
  Školská 116, 985 52 Ružiná
 • 047/4396459

Fotogaléria