Navigácia

 • 14. 9. 2017

  Do galérie Dopravná výchova boli pridané fotografie.

 • Aj v tomto školskom roku majú žiaci možnosť navštevovať školský klub detí. Okrem prípravy na vyučovanie tu žiaci zažijú veľa zábavy, smiechu, trávia čas v kolektíve, upevňujú sa kamarátske vzťahy a predovšetkým trávia svoj čas zmysluplne. Prevádzka školského klubu je do 15:30 hod.

 • Opäť sa otvorila brána našej školy, do ktorej v tomto školskom roku vstúpilo 9 malých prváčikov. Škola privítala svojich obyvateľov: školákov, učiteľov, rodičov a priateľov školy. Všade vládla dobrá nálada. Zvedavé očká prváčikov si všetko poprezerali. Oboznámili sa s prostredím, zoznámili sa s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou. Všetkým želáme veľa úspechov v novom školskom roku. 

   

 • Škola volá!

  Riaditeľstvo základnej školy oznamuje, že slávnostné zahájenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 (pondelok) o 8:30 hod. v priestoroch budovy školy. Všetci pedagogickí pracovníci sa už tešia na svojich žiakov wink.

 • Hurá prázdniny!

  Všetkým našim žiakom prajeme pekné prázdniny s kopou zážitkov a dobrodružstiev. Zároveň, nezabúdajte ani na oddych, relaxáciu a leňošenie smiley.  My, pedagógovia, si navzájom želáme správne dobitie energie, aby sme sa v septembri stretli pripravení zahájiť nový školský rok.

 • V posledný deň školského roka 2016/2017 pripravila naša škola pre žiakov a škôlkárov darček v podobe bábkového predstavenia. Zasmiali sme sa pri divadielku Kráľ drozdia brada. Úsmevy niektorým žiakom ostali aj naďalej, pri odovzdávaní vysvedčení. Niektorým úsmev z tváre zmizol, a to najmä našim štvrtákom, pre ktorých to bol posledný deň na našej škole. Štvrtáci si pripravili pekný príhovor a poďakovali každému pedagógovi za to, čo ich naučil a čo všetko im naša škola ponúkla. My im želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu a veríme, že na Základnú školu v Ružinej budú spomínať s láskou a úctou.

 •  

  Koniec školského roku polovica našich žiakov prežila v: Škole v prírode TRAMPTÁRIA Nitrianske Rudno. Prežili sme týždeň v rekreačnom stredisku Nitrianske Rudno. Deti mali pripravený celodenný program. Zapájali sa do remesiel: šperkárstvo, maľovanie , tanec , šport, lukostreľba... Putovali náučným chodníkom a riešili záhady vodníkovho tajomstva. Navštívili neďalekú obec Mačov, kde videli pravé gazdovské dvory, zajazdili si na koni, zašportovali a opiekli si špekačky.Boli na výlete: v blízkej ZOO v Bojniciach.

  Nikdy nezabudnú na večerné programy: korunováciu kráľa a kráľovnej, talentmániu, súťaž  Tipovačku a na záver každého dňa diskotéku. Poslednú noc plnú strašidiel  prežili v zdraví a otestovali  si hranice zvládania strachu. Ďakujeme LUCKE, našej animátorke ! Bola si naše slniečko! Ďakujeme organizátorom za celý pobyt a prajeme všetkým krásne leto! Ďakujeme našej škole za tieto zážitky!

 • Pred koncom školského roka sme si urobili výlet do Bojníc. No najskôr sme sa previezli do Nitrianskeho Rudna, kam sme išli odviezť polovicu našich žiakov, ktorí sa už nevedeli dočkať pobytu v škole v prírode... V Bojniciach sme navštívili zoologickú záhradu, kde sme obdivovali všetky zvieratá, ktoré sa tu nachádzajú. Žiaci sa domov vrátili s množstvom zážitkov, ktoré im tento výlet priniesol.

 • Na Deň detí sme pre našich žiakov pripravili športové predpoludnie. Určili sme si tri stanovištia, na ktorých mali žiaci možnosť získať osem žetónov. Na prvom stanovišti bola pani riaditeľka, ktorá dohliadala na správnu jazdu na kolobežkách a na bicykloch. Druhé stanovište pripravila pani vychovávateľka. Tu museli žiaci prejsť prekážkovú dráhu podľa stanovených pravidiel. Pán učiteľ rozdával žetóny na treťom stanovišti za bezchybné zvládnutie cvičení na preliezkach, ktoré sú na školskom dvore. Všetkých osem žetónov získali štyria žiaci, ktorým sme za ich šikovnosť zatlieskali a zablahoželali.

 • Tak, ako slniečko vychádza posledné týždne častejšie na oblohu, aj žiaci v školskom klube detí častejšie trávia čas vo vonkajšom prostredí. Najobľúbenejšími činnosťami žiakov sú hry s loptami, hojdanie na hojdačke, šmýkanie na šmýkačke, preliezanie cez preliezky na školskom dvore a žiaci nezabúdajú ani na starostlivosť o skleník a vysadenú zeleninu a jahôdky na školskom políčku. Samozrejme, dôležitá je pre nich i príprava na vyučovanie formou písania domácich úloh, zopakovania prebratého učiva, či prostredníctvom výukových programov na počítači alebo interaktívnej tabuli.

 • Prváci a druháci si urobili jogurtovo- jahodovú zmrzlinu. Potrebovali: čerstvé jahody, biely jogurt, smotanu a vanilínový cukor. Všetko spolu zmiešali a dali do mrazničky. Na druhý deň ozdobili šľahačkou a jahodami. Z práce mali veľkú radosť a o chvíľu neostalo po zmrzline ani stopa. Deti si plánovali podobnú maškrtu spraviť aj doma.

 • Zapojili sme sa do projektu ENVIROPROJEKT 2017. Názov projektu: Environmentálny program školy ŽI A NECHAJ ŽIŤ. Téma: Biodiverzita okolo nás. Možno si kladiete otázku. Čo je to biodiverzita? Biodiverzita je bohatosť života. Biodiverzita je život. Súvisí s tým, čo je dobre viditeľné, teda s druhmi a rôznymi formami života. Čím viac druhov je v prírodnom prostredí, v krajine, tým vyššia je biodiverzita. Ako to vyjadriť jednoduchšie? Predsa heslom : ŽI A NECHAJ ŽIŤ ! Chráň prírodu, živočíšne a rastlinné druhy, separuj, zdravo ži, maj úctu a pokoru ku všetkému čo ťa obklopuje...

 • Malí ochrancovia prírody sa vybrali na prieskum pobrežia priehrady. Čo zistili? Pozrite si fotoalbum. Na 7 metroch štvorcových vyzbierali 9 vriec odpadu. Na 15 metroch pobrežia zaznamenali 8 uhynutých rýb. Koho brať na zodpovednosť? Dobrá otázka. Zamyslime sa všetci nad sebou.Ako sa správame k našej planéte? Ako sa správame jeden k druhému? Naozaj ,všade musí stáť proti sebe dobro a zlo? Ako napríklad: Jeden bude všetko devastovať, kopiť okolo seba odpadky a ten druhý to pôjde po ňom poriadiť?

   

 • 14. 5. 2017

  V druhú májovú nedeľu sme potešili všetky naše mamičky a babičky pri príležitosti Dňa matiek. V kultúrnom dome sa predviedli naši žiaci pripraveným programom, ktorý pozostával z básničiek, scénky, spievania a tancovania. Deti z materskej školy si tiež prichystali pre svoje mamičky krásny program. Po vystúpení našich žiakov, prítomných zabával spevák pán Virág, ktorý prišiel na pozvanie pána starostu.

 • 24. 4. 2017

  Dňa 21.4.2017 si žiaci pripomenuli Deň Zeme. Zopakovali si prečo je dôležité starať sa o našu planétu, ako sa starať o čistotu prostredia, separovanie odpadu, ochranu vody a ovzdušia, ale aj našich lesov. V závere žiaci preskúmali okolie obce a vodnej nádrže a na asfaltový chodník nakreslili svoje zážitky.

 • Každoročne sa naša škola zapája do pomoci občianskemu združeniu Liga proti rakovine. Tento rok Deň narcisov vyšiel na 7. apríla, kedy naši žiaci vyšli do ulíc obce s prosbou prispieť dobrej a prospešnej veci. Vďaka ochote mnohých ľudí sa nám podarilo vyzbierať istú sumu peňazí, ktorú sme zaslali na adresu Ligy proti rakovine. Veríme, že vyzbierané peniaze pomôžu tým, ktorí to potrebujú. Všetkým, ktorí prispeli, patrí obrovské ĎAKUJEME!

 •      Na zápis do 1. ročníka prišlo 11 predškolákov v sprievode svojich rodičov. Deti boli usmiate, lebo vstupovali do známeho priestoru a vítali ich známe osoby, ich budúci učitelia. Naša škola spolupracuje s MŠ v Ružinej. Organizujeme prípravu  budúcich prvákov : zameriavame sa na spoznávanie priestorov, na prácu s IKT, organizujeme spoločné školské exkurzie, kultúrne podujatia...

      Naši budúci prváci preukázali na zápise dobré zručnosti. Za prípravu ďakujeme ich pedagógom.

 •      Environmentálnu výchovu na škole vyučujeme aj zážitkovým vyučovaním. Ako deťom priblížiť živú a neživú prírodu , ak ju neuvidia na vlastné oči ? Ako deťom rozprávať o ZOO, keď ju ešte nenavštívili? Naša škola otvára bránu našim žiakom, aby vedomosti získané v škole konfrontovali so skutočnosťou. Navštívili sme ZOO v Košiciach , ktorá nás prekvapila veľkými výbehmi pre zvieratá. Vidieť pobehovať krásnych vlkov v lesnej obore, alebo vidieť  tučniaky. Zážitkom bolo hľadať vo veľkej obore medvede... 

     Navštívili sme Východoslovenské múzeum , kde nás zaujali všetky exponáty a najmä neživá príroda a vystavované minerály. Zem nám ukázala aj svoje skryté bohatstvo.

     Prechádzka pešou zónou a návšteva Dómu sv. Alžbety boli bonusom tohto dňa.  

 •     Jeden pekný marcový deň sme sa vybrali na školskú exkurziu do Banskej Bystrice a Zvolena. Navštívili sme pamätník SNP, kde nás zaujali vystavené predmety z obdobia 2. svetovej vojny.  V priľahlom parku sme videli tanky, protiletecké zbrane, obrnený vlak, vojenské lietadlo...

     Navštívili sme :Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Práve prebieha výstava vlkov. Najviac  sa nám páčila výstava drevených hračiek. Vyskúšali sme si poskladať niektoré hlavolamy a zahrali sa s  hračkami.

     Ďakujeme našej škole za tento pekný deň!

   

 • Zápis žiakov do prvého ročníka

  Riaditeľstvo ZŠ Ružiná oznamuje rodičom budúcich prvákov,

  že zápis do 1. ročníka ZŠ  v školskom roku 2017/2018

  sa uskutoční v stredu, 5.4.2017 v budove Základnej školy Ružiná,

  od 14.30- 15.30 hodiny.

  Zápisu sa zúčastňuje dieťa v sprievode zákonného zástupcu. Na zápis je potrebné doniesť preukaz totožnosti zákonného zástupcu dieťaťa,  rodný list dieťaťa a vyplnený dotazník.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ružiná
  Školská 116, 985 52 Ružiná
 • 047/4396459

Fotogaléria