Navigácia

 • Deň matiek

  V našej obci sme si uctili sviatok všetkých mám. Prispela k tomu aj naša škola, ktorá si pripravila pre mamičky pekný program - pekné básničky, pesničky a tančeky. Okrem žiakov našej školy v programe vystúpili deti z MŠ, speváčky z ružinského spevokolu, heligonkári z Budinej a hudobná skupina Ľudo Kuruc Band. Po vystúpení naši žiaci obdarovali maminky vlastnoručne vyrobenými kvietkami a srdiečkami. 

 • Ako sme varili púpavový čaj

  Žiaci 1. a 3. ročníka pripravovali zdravý čaj z púpavy lekárskej. Najskôr išli na lúku, kde natrhali kvety a listy púpavy. Natrhané rastlinky priniesli do školy, kde ich umyli, vložili do hrnca s vodou a dali variť. Po štvrťhodinke varenia vylúhovaný čaj precedili cez sitko, osladili ho medom, naliali do pohárov a pochutnávali si na zdravom liečivom čaji, ktorý má, okrem iného, výborné účinky na posilnenie imunity.   

 • Deň Zeme

  Deň Zeme sme strávili v našej krásnej ružinskej prírode. Vybrali sme sa na turistickú vychádzku do lesa. Žiaci vdychovali čerstvý vzduch, počúvali spev vtáčikov, šušťanie listov a praskanie konárikov pod nohami. V lese si každý žiak našiel strom, ktorý objímal alebo si k nemu sadol a opieral sa oň chrbtom, aby z neho načerpal energiu. Prírodu sme využili tiež pri cvičení jogy, kedy sme sa započúvali do krásnych zvukov lesa, čo znelo takmer ako relaxačná hudba, ktorá nás sprevádzala pri cvičení. Na záver sme si dali oddych pri kaplnke, posilnili sa čistou vodou a nabití energiou sme sa vrátili do školy.

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis do prvého ročníka v tomto roku prebiehal v príjemnej atmosfére. Triedna pani učiteľka sa s každým budúcim prváčikom zoznámila a po chvíli sa každé zapojilo do riešenia nenáročných úloh. 

 • Deň narcisov 2018

  V piatok, trinásteho apríla, sa naši žiaci vybrali do ulíc Ružinej, aby pomohli dobrej veci. Označení číslami dobrovoľníkov oslovovali obyvateľov našej obce s prosbou o finančný príspevok pre nadáciu Liga proti rakovine. I keď počasie bolo premenlivé, občas z oblohy spŕchol i dážď, našich žiakov to neodradilo a podarilo sa im vyzbierať peknú sumu pre ľudí, ktorí to veľmi potrebujú. Všetky vyzbierané peniaze boli zaslané na adresu Ligy proti rakovine, v mene ktorej naša škola ďakuje všetkým, ktorí do tejto zbierky prispeli.

 • POZVÁNKA NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Zápis do 1. ročníka

   

  Riaditeľstvo  ZŠ Ružiná oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 sa uskutoční:

  9.4.2018 ( v pondelok)

   od 14.00 hod. - do 15.30 hod.

   

  Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, 

                         priniesť jeho rodný list,                         

  občiansky preukaz zákonného zástupcu

   a vyplnený dotazník žiaka.

   

 • Čo sme robili v marci 2018

  Zvýšenú pozornosť sme venovali čítaniu:

  • privítali sme deti zo škôlky
  • čítali sme detské knihy
  • dostali sme divadielko
  • dramatizovali sme prečítané texty
  • mali sme školské kolo recitačnej súťaže HK
  • blokové vyučovanie zamerané na detskú literatúru
  • navštevovali sme ROZPRÁVKOVO

   

  Ako relaxujeme cez veľké prestávky:

  • cvičíme na gymnastických loptách
  • skáčeme cez švihadlá
  • krúžime s kruhmi  HULA HOP
  • hráme stolný futbal

   

  Ako sa staráme o kútik živej prírody:

  • umývame izbové kvety
  • presádzame kvety a vymieňame zeminu
  • vysievame semená papriky, paradajok, kalerábu
  • presádzame rastlinky

   

  Ako sme sa pripravovali na Veľkú noc:

  • vyrábali sme venčeky
  • urobili sme si jarnú výzdobu školy
  • plietli sme korbáč
  • učili sme sa básničky o jari a Veľkej noci
  • čítali sme príbeh o Veľkej noci
  • premietali sme si príbeh z Detskej biblie o  ukrižovaní Ježiša Krista

   

  Ako sme oslavovali: Svetový deň vody

  • navštívili sme : Čističku odpadových vôd Ružiná
  • besedovali sme o vode
  • navštívili sme: Vodnú nádrž Ružiná

   

 • Karneval

  V utorok, 13. februára, sa naši žiaci zabávali na karnevale. Obliekli si rôzne kostýmy, tváre si zahalili maskami alebo vlastnoručne vyrobenými škraboškami a zábava sa začala. Každý žiak povedal, čo jeho maska predstavuje a vyjadril to aj pohybom alebo zvukom. Tanec sme začali na ľudovú nôtu na pieseň Dva duby, ktorá je mimoriadne obľúbená medzi našimi žiakmi i pedagógmi. Nasledovala súťaž v stoličkovom tanci i v súťaži o najlepšiu sochu. Žiaci sa na karnevale výborne veselili, tancovali, smiali sa a s dobrou náladou odchádzali po karnevale domov.

 • Polročné vysvedčenie

  Polrok zo školského roka 2017/2018 máme úspešne za nami. Žiaci dostali za svoje polročné snaženie vysvedčenia. Aby sme do druhého polroku vkročili s dobrou náladou a úsmevom na tvári, naši žiaci ukončili prvý polrok hrou Pexeso, ktorá ich zabavila a mnohým pomohla odreagovať sa od negatívnych vecí. 

 • Vianočná besiedka

  Pred Vianocami sa zišli deti materskej a základnej školy v sále kultúrneho domu, aby prítomným predviedli svoj vianočný program. Do sály, ktorá bola nádherne vyzdobená, zavítal aj Mikuláš so sladkými balíčkami. Po peknom programe detí, hrala kapela Rudo Kuruc Band. Každý žiak dostal od Mikuláša odmenu. Na prítomných čakala tiež chutná kapustnica. Týmto programom sme si pripomenuli, že Vianoce sú už za dverami a vianočná nálada je v každom z nás.

 • Zvyky na Luciu

  V predvianočnom období si žiaci pripomenuli ľudové zvyky, ktoré sa diali v tomto období v minulosti. Lucia bola považovaná za najväčší stridží deň. Dievčatá sa prezliekli za Lucky a povymetali nám v škole kúty. Žiaci sa dozvedeli aj o ľúbostných čaroch s menami chlapcov na papierikoch, o výrobe dreveného stolčeka, ale aj o predpovedaní počasia a ďalších zvykoch.

 • Radosť zo snehu v ŠKD

  Žiaci sa v školskom klube detí dosýta vyšantili v snehu. Okrem divokej guľovačky robili anjelov v snehu. Žiaci mali obrovskú radosť zo snehu a každému sa objavil úsmev na tvári. A to i napriek tomu, že občas schytal poriadnu snehovú guľu.

 • Finančná gramotnosť

   

       Blokové vyučovanie: Finančná gramotnosť priniesla žiakom získavanie nových vedomostí cez rôzne vyučovacie formy.

  • burza nápadov

      Žiaci sediaci v kruhu vytvorili komunitu, ktorá riešila rôzne úlohy:

  Aké sú potreby človeka/ dieťaťa?

  Aký je tvoj rebríček hodnôt?

       Žiaci pracovali v skupinách. Svoje práce prezentovali. Deti v kruhu na záver spoločne vytvorili rebríček hodnôt. Jednotlivé rozhodnutia zvažovali.

  • scénky

      V ďalšej časti dostali žiaci po 10 EUR, ktoré mohli minúť v pripravenom obchode. Ak sa dieťaťu podarilo minúť presnú sumu, kolektív ho odmenil potleskom. Žiaci, ktorí neminuli celú sumu, vypočítali koľko stojí nákup a koľko im v obchode majú vydať. Žiaci, ktorí mali nedostatok peňazí, nedostali vybraný tovar.

  • modelové situácie

      Deti riešili význam slov: banka, pôžička... V modelovej situácii mali žiaci navštíviť banku a v rozhovore s pracovníkom banky požiadať o pôžičku: na byt,  prestavbu,  nábytok,  auto, dovolenku, darčeky... Scénky žiakom ukázali, kedy môžeme dostať pôžičku, za akých podmienok. Zaujímavé bolo polemizovanie o pôžičke na darčeky a dovolenku. Aj tu vyhral zdravý rozum. Prikrývaj sa len takou perinou, na akú máš.

  • práca s interaktívnou tabuľou

      Vyhodnotili sme domáce úlohy, ktoré vypracovali rodičia. Deti mali možnosť vyhodnotiť hospodárenie v domácnostiach. Porovnať príjmy s výdavkami. Najlepšie domáce úlohy opäť odmenili potleskom.

  • zadanie domácej úlohy cez PC

  Žiaci 4. ročníka dostali vypracovať 2 úlohy zadané prostredníctvom PC. Úlohy boli zamerané na nakupovanie ovocia a zeleniny, ako aj na  rozvoj logického myslenia pri manipulácii s mincami a papierovými platidlami.

  Cieľ nášho blokového vyučovania bol splnený:

  • ukázať deťom, ako sa môže meniť rebríček hodnôt
  • učiť deti orientovať sa vo svete financií

     

   

 • Predvianočné tradície

  V deň sv. Mikuláša sme v našej škole hovorili o predvianočných tradíciách. Žiaci sa dozvedeli aké zvyky sa spájajú s 25. novembrom, teda dňom, kedy oslavuje meniny Katarína, 30. novembrom, kedy oslavuje Ondrej, Barborou, ktorej meno je v kalendári 4. decembra. Samozrejme, nemohli chýbať informácie o sv. Mikulášovi, ktorý má meniny 6. decembra. Žiaci sa pochválili, čo si ráno našli v čižmičkách. A veruže to neboli prútiky, či uhlie, ale samé dobroty. 

 • Návšteva Lučenca

  Vo štvrtok, 16. novembra, sme s našimi žiakmi navštívili mesto Lučenec. Prvá cesta viedla do parku, kde sa žiaci dosýtosti vyhrali a vyšantili na preliezkach a poobdivovali sme zvieratká v minizoo. Z parku sme išli do miestneho obchodného centra. Vošli sme aj do detského sveta, hračkárstva, kde si niektorí žiaci kúpili pre seba darček. Napokon sme išli do kina na rozprávku Esá z pralesa. Rozprávka sa nám všetkým páčila a po jej skončení sme z kina prešli na autobusovú zastávku, kde sme počkali na autobus, ktorý nás, unavených, priviezol naspäť domov.

 • Odvodené slová

  Aj hodiny slovenského jazyka môžu priniesť žiakom nevšedný zážitok. Téma vyučovacej hodiny: Odvodené slová. Žiaci majú vytvoriť odvodené slová od slova sypať. Trieda sa zrazu zmenila na kuchynský kútik. Žiaci postupovali podľa kuchárskeho receptu: SLIVKOVÝ KOLÁČ. Nasypali múku, prisypali cukor, dosypali štipku soli. Do kvásku vsypali cukor. Pri miesení cesta rozsypali múku, posypali cesto... Vypracovali si posýpku, ktorou zasypali koláč. Voňavá dobrota bola dezertom po obede. Na záver sme si zopakovali postup a všetky odvodené slová.

 • Halloweensky sprievod

  Žiaci našej školy sa zúčastnili halloweenskeho sprievodu, ktorý zrealizovali pani učiteľky z materskej školy. Po zotmení sme sa všetci stretli pred škôlkou, samozrejme, oblečení v strašidelných kostýmoch. Tu nám škôlkári zaspievali pekné piesne, hľadali sme poklady a prešli sme po obci s lampiónmi. Po sprievode sme vypustili lampióny šťastia, kedy sme si všetci niečo pekné zaželali. Na záver sa žiaci pohostili teplým čajom, nechýbali cukrovinky, ale tiež chutné ovocie. Základná škola ďakuje pedagógom materskej školy za príjemný večer a zorganizovanie tejto akcie.

 • Každý november si v našej škole pripomíname škodlivosť drog na naše telo. Tento školský rok sme sa viac hýbali ako rozprávali. Žiaci sa zapotili pri cvičení aerobicu, zasúťažili si v súťažných disciplínach a preniesť svoju myseľ do pozitívnej roviny sme sa snažili pri cvičení jogy. Hlavným cieľom tohto blokového vyučovania bolo ukázať žiakom možnosti ako tráviť voľný čas, akými spôsobmi sa dá navodiť dobrá nálada, odbúrať stres a aspoň na nejaký čas zabudnúť na problémy, ktoré trápia nielen dospelých, ale mnohokrát i tie najmenšie dušičky.

 • Poslednou témou projektu "Hovorme o jedle" bola téma "Jedz a hýb sa!". Žiaci dostali za úlohu pribaliť si k desiatovému chlebíku nejaký druh ovocia. Takmer všetci žiaci si úlohu splnili a na desiatu sa hostili jabĺčkami, banánmi alebo hroznom. Po vyučovaní sa presunuli na multifunčné ihrisko, kde si zašportovali pri jazde na bicykloch a kolobežkách. Bicyklovanie a jazda na kolobežkách vyčarila našim žiakom úsmev na tvári a okrem dobrej nálady si rozhýbali všetky časti svojho tela.

 • Naše pozvanie prijal pán Melicherčík, v sprievode manželky Milky. Náš hosť porozprával deťom, ako stratil zrak, kde sa po úraze učil opäť začleniť do života, aké boli začiatky, aký život vedie dnes. Ukázal deťom chôdzu s bielou palicou, hovoriace náramkové hodinky, audioknihu, pichtov písací stroj, Braillove písmo. Prečítal im text z časopisu pre nevidiacich. Ukázal im šablónu na určovanie mincí, rozprával o rôznych prístrojoch, ktoré pomáhajú nevidiacim v ich dennom živote. Odpovedal deťom na ich otázky, rozprával im o svojich záľubách. Stretnutie bolo pre nich veľkým zážitkom. Stretli hendikepovaného človeka, ktorý sa popasoval so svojim životom, začlenil sa do spoločnosti, vie sa postarať o svoju rodinu a je určite príkladom aj pre nás ostatných. Ďakujeme mu za stretnutie .

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ružiná
  Školská 116, 985 52 Ružiná
 • 047/4396459

Fotogaléria