Navigácia

Contact

 • Základná škola Ružiná
  Školská 116, 985 52 Ružiná
 • 047/4396459
Štvrtok 17. 1. 2019

Vitajte na stránkach našej školy

Víta Vás Základná škola Ružiná

Novinky

 • Počas krúžkovej činnosti sme sa rozhodli využiť bohatú snehovú nádielku, ktorou nás príroda obdarila. Vybrali sme sa na kopec, kde sme sa bobovali, stavali malých snehuliakov, robili anjelov, písali písmená stopami topánok do snehu. Všetci sme boli dobre naladení a do školy sme sa vrátili s červenými líčkami vyštípanými od zimy.

 • Základná škola Ružiná Vám všetkým zo srdca praje krásne a požehnané Vianoce. Pokoj, láska a pohoda nech naplní Vaše domovy a nech do nového roku 2019 vykročíte tou správnou nohou.

  Krásne a pokojné sviatky...

 • Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa dohodli, že pre ostatných žiakov školy upečú domáci predvianočný chlebík. S chuťou sa pustili do práce a výsledkom bol voňavý a chutný chlebík, ktorým sa všetci pohostili.

 • V stredu, 19.12., pán starosta zorganizoval v kultúrnom dome vianočnú besiedku, na ktorej vystúpili žiaci zo Základnej umeleckej školy Heuréka zo Zvolena. Predviedli sa hrou na husle, klavír a gitaru, krásne zaspievali vianočné piesne a vystúpenie obohatili aj pohybovou zložkou. Naši žiaci sa tiež poctivo pripravovali na besiedku. Naučili sa básničky, koledy, prezliekli sa za sv. Lucie a vymetali všetky zlé sily a nechýbali ani naši betlehemci. Na besiedke vystúpili i deti z materskej školy s pekným programom.

 • Vianoce tu máme už onedlho, a preto sme si na krúžku Vševedko ukázali ako si pripraviť vianočné makové opekance, resp. makové rožky. Žiaci sa s chuťou pustili do ich prípravy a s ešte väčšou chuťou si ich vychutnali. Samozrejme, nezabudli ponúknuť ani žiakov z ostatných tried.

 • Dva týždne pred Štedrým dňom sme sa v škole naladili na vianočnú atmosféru prípravou vianočného punču. Žiaci na krúžku Vševedko uvarili teplý ovocný čaj, do ktorého postupne pridávali potrebné koreniny, med, jablkový džús a rôzne druhy ovocia. Na ochutnávku výborného punču "vševedkáči" pozvali aj žiakov zo Všešportového krúžku. Vianočný punč sme si vychutnávali v príjemnej atmosfére za zvukov vianočnej hudby.

 • V období Adventu je deň sv. Mikuláša druhým najkrajším dňom, ktorý majú radi hlavne deti. My sme tento deň spoločne oslávili pri krásnych pesničkách, básničkách, obrovských balíčkoch, rozprávke o sv. Mikulášovi a pri teplom čaji, ktorý sme si vychutnali v našom krásnom altánku.

 • Tak, ako každý rok, ani tento rok Mikuláš na nás nezabudol a priniesol nám krásne balíčky, ktoré vyčarili na tvárach našich žiakov radostné úsmevy. Za čo sa mu touto cestou chceme veeeeeeľmi pekne poďakovať. ĎAKUJEME Mikuláš!

 • Keď chceš mať krásne a zdravé zúbky, musíš sa o ne príkladne starať. Ako sa o ne treba starať, sme sa spoločne so žiakmi z MŠ Ružiná učili na piatkom blokovom vyučovaní.

  Žiaci prvého ročníka si s pani učiteľkou pripravili rozprávku, pomocou ktorej nám predstavili základné pomôcky slúžiace na ústnu hygienu. Ukázali sme si správny postup čistenia zúkov, ktorý si žiaci vyskúšali.

  Pomocou rôznych aktivít sme sa učili, že pre zdravé zúbky je dôležitá aj to, čo papáme. Pozreli sme si rôzne videá, rozprávku, pesničku, žiaci prvého ročníka nám zarecitovali peknú básničku.


 • Dnes zavítala do školy naša pani kuchárka Janka. Naučila nás pripravovať pomazánky. Pod jej dozorom sme pripravili 4 druhy: rybaciu, bryndzovú, cibuľovú a vajíčkovú. Pripravili sme pohostenie aj pre rodičov, ktorí prišli na rodičovské združenie. Čo sme si pripravili, to sme potom s chuťou zjedli na olovrant.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ružiná
  Školská 116, 985 52 Ružiná
 • 047/4396459

Fotogaléria