Navigácia

Contact

 • Základná škola Ružiná
  Školská 116, 985 52 Ružiná
 • 047/4396459
Sobota 27. 5. 2017

Vitajte na stránkach našej školy

Víta Vás Základná škola Ružiná

Novinky

 • 14. 5. 2017

  V druhú májovú nedeľu sme potešili všetky naše mamičky a babičky pri príležitosti Dňa matiek. V kultúrnom dome sa predviedli naši žiaci pripraveným programom, ktorý pozostával z básničiek, scénky, spievania a tancovania. Deti z materskej školy si tiež prichystali pre svoje mamičky krásny program. Po vystúpení našich žiakov, prítomných zabával spevák pán Virág, ktorý prišiel na pozvanie pána starostu.

 • 24. 4. 2017

  Dňa 21.4.2017 si žiaci pripomenuli Deň Zeme. Zopakovali si prečo je dôležité starať sa o našu planétu, ako sa starať o čistotu prostredia, separovanie odpadu, ochranu vody a ovzdušia, ale aj našich lesov. V závere žiaci preskúmali okolie obce a vodnej nádrže a na asfaltový chodník nakreslili svoje zážitky.

 • Každoročne sa naša škola zapája do pomoci občianskemu združeniu Liga proti rakovine. Tento rok Deň narcisov vyšiel na 7. apríla, kedy naši žiaci vyšli do ulíc obce s prosbou prispieť dobrej a prospešnej veci. Vďaka ochote mnohých ľudí sa nám podarilo vyzbierať istú sumu peňazí, ktorú sme zaslali na adresu Ligy proti rakovine. Veríme, že vyzbierané peniaze pomôžu tým, ktorí to potrebujú. Všetkým, ktorí prispeli, patrí obrovské ĎAKUJEME!

 •      Na zápis do 1. ročníka prišlo 11 predškolákov v sprievode svojich rodičov. Deti boli usmiate, lebo vstupovali do známeho priestoru a vítali ich známe osoby, ich budúci učitelia. Naša škola spolupracuje s MŠ v Ružinej. Organizujeme prípravu  budúcich prvákov : zameriavame sa na spoznávanie priestorov, na prácu s IKT, organizujeme spoločné školské exkurzie, kultúrne podujatia...

 •      Environmentálnu výchovu na škole vyučujeme aj zážitkovým vyučovaním. Ako deťom priblížiť živú a neživú prírodu , ak ju neuvidia na vlastné oči ? Ako deťom rozprávať o ZOO, keď ju ešte nenavštívili? Naša škola otvára bránu našim žiakom, aby vedomosti získané v škole konfrontovali so skutočnosťou. Navštívili sme ZOO v Košiciach , ktorá nás prekvapila veľkými výbehmi pre zvieratá. Vidieť pobehovať krásnych vlkov v lesnej obore, alebo vidieť  tučniaky. Zážitkom bolo hľadať vo veľkej obore medvede... 

 •     Jeden pekný marcový deň sme sa vybrali na školskú exkurziu do Banskej Bystrice a Zvolena. Navštívili sme pamätník SNP, kde nás zaujali vystavené predmety z obdobia 2. svetovej vojny.  V priľahlom parku sme videli tanky, protiletecké zbrane, obrnený vlak, vojenské lietadlo...

     Navštívili sme :Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Práve prebieha výstava vlkov. Najviac  sa nám páčila výstava drevených hračiek. Vyskúšali sme si poskladať niektoré hlavolamy a zahrali sa s  hračkami.

 • Riaditeľstvo ZŠ Ružiná oznamuje rodičom budúcich prvákov,

  že zápis do 1. ročníka ZŠ  v školskom roku 2017/2018

  sa uskutoční v stredu, 5.4.2017 v budove Základnej školy Ružiná,

 • Mali sme karneval.

  Hrali sme :Človeče ,nehnevaj sa.

  Súťažili sme v prednese poézie a prózy.

  Pripravili sme si občerstvenie.

 • Základná škola Ružiná

  Pozvánka

  Dňa 20.2.2017 /v pondelok/  je škola otvorená pre rodičov žiakov. Môžu sa prísť porozprávať s pedagogickými pracovníkmi. Môžu sa informovať o prospechu, správaní a dochádzke svojho dieťaťa. Bude možnosť dohodnúť si návštevu otvorených hodín.

 • Naši žiaci nezaháľajú ani v čase zimných prázdnin. Na druhý sviatok vianočný prišli do kostola v Ružinej a potešili všetkých zúčastnených programom "Malí Betlehemci", ktorý si nacvičili s pánom učiteľom Klimentom. Okrem našich žiakov sa do programu zapojil i ružinský spevokol.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ružiná
  Školská 116, 985 52 Ružiná
 • 047/4396459

Fotogaléria