Navigácia

Contact

 • Základná škola Ružiná
  Školská 116, 985 52 Ružiná
 • 047/4396459
Štvrtok 18. 10. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

Víta Vás Základná škola Ružiná

Novinky


 • Dnes zavítala do školy naša pani kuchárka Janka. Naučila nás pripravovať pomazánky. Pod jej dozorom sme pripravili 4 druhy: rybaciu, bryndzovú, cibuľovú a vajíčkovú.Pripravili sme pohostenie aj pre rodičov, ktorí prišli na rodičovské združenie.Čo sme si pripravili, to sme potom s chuťou zjedli na olovrant.

 • Školský dvor strážia tervicové strašidlá,prišli nebadane a prekvapili .Tak, ako nás prekvapil plný altánok jabĺčok.

  ĎAKUJEME!!!

 • Naša škola sa aktívne venuje príprave detí na triedenie odpadu. Na škole triedime starý papier, plasty, sklo, batérie a v prípravnej fáze máme vybudovanie kompostu.

  V týždni od 8.10-12.10.2018 sme vyhlásili medzitriednu súťaž v zbere papiera a plastov. Vyhrali žiaci 3.a 4. ročníka.

  Na konci týždňa sme mali blokové vyučovanie, na ktoré sme pozvali aj deti MŠ Ružiná. Cieľom nášho stretnutia bolo: naučiť prvákov a škôlkárov, na čo slúžia farebné nádoby na odpad.

  Deti sa cez rôzne aktivity, ako sú: divadielko, pesničky, hry a súťaže oboznamovali s problematikou triedenia odpadu a zároveň sa plnil cieľ nášho stretnutia.

 • Na krúžku Vševedko žiaci vyrábali ježkov z lístia. Vyniesli si lavice na školský dvor, kde na nich príjemne hrialo jesenné slniečko a s chuťou a zanietením sa venovali svojej práci. Vyrobených ježkov uložili na výstavku. Z lesnej vychádzky si žiaci priniesli jesenné prírodniny, ktoré už na našich ježkov čakali na výstavke a tak sa naši ježkovia cítia akoby boli v lese.

 • VÝZVA PRE DOBRÉ SRDIEČKA


  Máš dobré srdce? Budeš určite šťastný! Darovať a pomáhať,robí ľúdí šťastnejšími.Neveríš? Vyskúšaj!

  NAŠA VÝZVA

  PRINES DO NÁŠHO ALTÁNKU JABĹČKA, ALEBO INÉ PLODY ZO ZÁHRADY, KTORÉ URČITE NESPOTREBUJEŠ.

  URČITE NIEKOHO POTEŠÍŠ.

  ĎAKUJEME!!!

 • Prvá návšteva


  Máme tu prvú návštevu-deti z MŠ Ružiná v sprievode pani učiteliek. Našli si v ňom chutné jabľčka.

 • Darček

  Darček- ale aký?Do školy sa nezmestil. ALTÁNOK - našli sme si ho na školskom dvore.Radosť bola preveliká.Hneď sme si ho spoločne vyzdobili.Doniesli sme jesenné plody a na stole čakajú na návštevu vyleštené jabľčka. Altánok využijeme pri mnohých plánovaných aktivitách.

  ĎAKUJEME

  ​​​​​​​Jozefovi Líškovi, starostovi obce!


 • Žiaci druhého ročníka si na chvíľu odbehli do školskej kuchynky, kde sa zmenili na malých cukrárov.Pripravili malé banánové jednohubky a jablčný koláč.Koláčikov bolo toľko, že urobili radosť aj ostatným spolužiakom. Ponúkli aj rodičov a poslali ochutnávku aj do ŠJ a MŠ.

 • Ochrana človeka a prírody

  Ochrana človeka a prírody

  Ďna 28.9. 2018 sa na našej škole uskutočnilo blokové vyučovanie zamerané na dopravnú výchovu, zdravotnú prípravu a orientáciu prírode. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie oboznámili so základnými pravidlami cestej premávky, s dopravnými značkami a bezpečnostnými pravidlami. Ukázali sme si ako a pomocou čoho sa môžeme orientovať v prírode a povedali sme si základné informácie ako poskytnúť prvú pomoc. Po teoretickej časti sme sa vybrali do terénu, kde sme si všímali dopravné značky, dôležité budovy v obci, pozorovali sme prírodu a zvieratá. Na záver žiaci súťažili vo vedomostnom kvíze, v ktorom vyhral tím Stars.

 • Letné prázdniny sa pominuli a nastal čas nového školského roka. V školskom roku 2018/2019 nastala zmena v ročníkoch - vytvorila sa samostatná trieda prvákov, ktorým je triednou vyučujúcou pani učiteľka I.Čemanová, druhákom je triednou vyučujúcou pani riaditeľka J. Králinská, tretiakov a štvrtákov bude mať v triede pán učiteľ M.Kliment a v školskom klube detí sa o žiakov bude starať pani vychovávateľka A.Farkašová.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ružiná
  Školská 116, 985 52 Ružiná
 • 047/4396459

Fotogaléria