Navigácia

Z histórie školy

                               

     S počiatku škola na Ružinej nebola, žiaci chodili do školy v Divíne. Žiakov v Divíne vyučoval aj Juraj Stella, ktorý od roku 1836 začal učiť už aj v škole v Ružinej. Vyučovalo sa väčšinou od 1. októbra do začiatku apríla, lebo v lete pomáhali deti rodičom pri poľnohospodárskych prácach.

     Po J. Stellovi bol  učiteľom v Ružinej Jozef  Ploczek, ktorý tu pôsobil vyše 40 rokov.

     Učiteľmi boli aj Ján Krištofčák, Schveitzer a Viliam Haas (pri telocviku sa smrteľne zranil).

     Správcami školy boli Andrej Papp, Sekula, Mráz a Ján Mózer.
    
     Učiteľmi boli Christ, Muslová, Pužárová, Sekulová, Schillerová a Bračoková.


     V r. 1928 kurátorom školy bol Andrej Ďurove.

     V r. 1932 sa konala prehliadka školy. Dovtedajšia miestnosť ľudovej školy už nevyhovovala, preto obec Ružiná prepustila miestnosť obecného úradu k provizórnemu umiestneniu školy.

     V r. 1934 sa ľudová obecná škola premiestnila do novej budovy na pozemku pri kostole. Učiteľmi boli Mária Pužárová, Anna Schillerová - Spišková, Jozef Špaur - správca školy.

     V šk. r. 1948/1949 učila na škole Mária Špaurová a Jozef Špaur.

     V šk. r. 1959/1960 bola zriadená aj tretia trieda, kde vyučovala učiteľka Cecília Máťušová, ktorá neskôr bola premiestnená do inej školy. Krátko v škole zastupovala M. Korimová z Lovinobane.

     V šk. r. 1965/1966 nastúpila do školy učiteľka Anna Pupáková.
Postupne v škole vyučovali a vychovávali žiakov Mária Vargová, Eva Kudláková, Elena Brťková.

     V šk. r. 1975/1976 sa riaditeľkou školy stala Zlata Indrová, učiteľmi Mária Vargová, Anna Pupáková, vychovávateľkami boli Mária Strečková a Elena Brťková. O rok neskôr pani Pupáková odišla do dôchodku a na jej miesto nastúpila Elena Brťková. Vychovávateľkami sa stali Mária Činčurová, Eva Veselková a Viera Končošová.

     V šk. r. 1981/1982 vychovávateľkami boli H. Gáliková, Z. Péliová a J. Samašová.

     V ďalších rokoch v škole pôsobili vychovávateľky Eva Chamulová, Beáta Indrová a pani Hocholzerová.

     V šk. r. 1989/1990 bola riaditeľkou Zlata Indrová, učiteľkami Marína Vargová, Elena Brťková, vychovávateľkami Beáta Spahičová a Marcela Vinterová.

     1.2.1990 sa riaditeľkou školy stala Marína Vargová, učiteľkami boli Elena Brťková, Mária Líšková, vychovávateľkami Viera Pelčová a Marcela Vinterová.

     Neskôr na škole pôsobila i vychovávateľka  Mária Vrábeľová.

     V šk. r. 1998/1999 bola riaditeľkou M. Vargová, učiteľkami Mária Líšková, Janka Králinská a vychovávateľkou Iveta Líšková.

     V šk. r. 1999/2000 sa riaditeľkou stala Janka Králinská, učiteľmi Marek Kliment, Mária Líšková a vychovávateľkou Iveta Líšková.

     V šk. r. 2002/2003 nastúpila do školy učiteľka Karin Schreková.

     V šk. r. 2006/2007 učiteľka Karin Hanesová - Schreková odišla na materskú dovolenku a zastupovala ju učiteľka Monika Abelovská. V tomto šk. r. odišla zo školy aj vychovávateľka Iveta Líšková a na jej miesto nastúpila Anna Halajová.

     V šk. r. 2008/2009 je riaditeľkou školy Janka Králinská, učiteľmi Marek Kliment, z materskej dovolenky sa vrátila učiteľka Karin Hanesová a vychovávateľkou je Anna Halajová.

     V šk. r. 2010/2011 je riaditeľkou školy Janka Králinská, učiteľom Marek Kliment a vychovávateľkou je Anna Halajová. V marci tohto šk. roku vychovávateľku Annu Halajovú nahradila Izabela Čemanová.

     V šk. r. 2011/2012 je riaditeľkou školy Janka Králinská, učiteľom je Marek Kliment a vychovávateľkou je Izabela Čemanová.

     V šk. roku 2015/2016, v apríli, odišla na materskú dovolenku vychovávateľka Izabela Čemanová a zastupuje ju Anna Farkašová.

     Po rodičovskej dovolenke sa v šk. roku 2018/2019 do školy vrátila Izabela Čemanová, ktorá nastúpila ako triedna učiteľka prvákov, ktorým sa vytvorila samostatná trieda.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Ružiná
    Školská 116, 985 52 Ružiná
  • 047/4396459

Fotogaléria